Naam  
E-mail  
Telefoon  
Straat en huisnummer  
Postcode en gemeente  
Namen deelnemers workshop  
Indien je sporadisch inschrijft, welke data?  
Welke naai-ateliers?  
Betaling per overschrijving   
Welke data schrijf je voor in?  
  

Rekeningnummer BE09 0018 1973 5457