Naam  
E-mail  
Telefoon  
Straat en huisnummer  
Postcode en gemeente  
Namen deelnemers workshop  
Geboortedatum deelnemer(s)   
Welke naai-ateliers?  
Betaling per overschrijving   
Indien je sporadisch inschrijft, welke data?  
  

Rekeningnummer BE09 0018 1973 5457